Et selskap kommuniserer med sine kunder gjennom sin visuelle profil. Sign Consult har i 25 år ivaretatt landsdekkende nasjonale og internasjonale selskapers grafiske profil gjennom å delta i verdikjeden fra ferdig design til implementering av skilt og dekorelementer.