Vision & Värderingar


Vision

Quality at all levels

Genom våra kunskaper, rutiner och interna system, kommer vi att se till att våra medarbetare genomför våra projekt * Med stor kompetens * Enligt våra kunders krav och förväntningar * Genom att tillämpliga lagar och förordningar * Med fokus på hälsa, miljö och säkerhet.

Värderingar

Proaktiva

Vi vill ligga i framkant genom en lösningsorienterad, flexibel och kreativ arbetsmiljö och kundsamarbete.

Ambitiösa

Vi vill vara innovativa och utmanande.

Tillgängliga

Vi vill inte bara vara tillgängliga för våra kunder, vi är också öppna och välkomnande.

Miljömedvetna

Vi vill ta ansvar för vårt miljöarbete samt respektera och bry oss om varandra.