Projektledning


Ett större skyltprojekt kan för många vara en resa på djupt vatten som ger obehagliga överraskningar för dem som inte är bekant med villkoren. Genom vår kunskap, långa erfarenhet och vårt lokala nätverk, har vi den kompetens som krävs för att lösa ett projekt säkert hela vägen till hamn. Vi kan lagar och lokala föreskrifter och vi vet vilka överväganden som måste vidtas för att undvika problem. På så sätt slipper alla huvudvärk samt förlust av både tid och pengar - vi har rutinen och vet proceduren.

Design

Hör gärna av er om ni vill ha hjälp med designskisser som utgår från era grafiska manualer. Våra designers är duktiga på att framställa skyltförslag utefter era behov, så att ni enklare kan se hur slutprodukten kommer gynna era lokaler och er marknadsföring. Dessutom har vi en interiörsarkitekt som kan hjälpa er med utformningen i säljlokalen.

Montering

Vi har ett rikstäckande nätverk som utgår från vår egen lokal där vi har vårt lager, för att på så sätt kunna utföra monteringar över hela landet. Vi ställer höga krav på hälsa, säkerhet och miljö. Vi tycker att det är viktigt att göra ett besök på den plats ett uppdrag äger rum, eftersom det då kan avslöjas utmaningar som ofta inte är uppenbara för alla. Här ser vi vår styrka genom den kompetens vi besitter.