Service og vedlikehold

Et skilt er som en bil – det er ikke en investering man gjør én gang for alle. Uten service og vedlikehold, vil dets funksjon som en del av bedriftens profil og ansikt mot verden miste sin verdi. Service og vedlikehold sikrer at skiltet fungerer bedre og lever lenger, samt at de fortsetter å gi det visuelle inntrykket av bedriften skiltet opprinnelig var tiltenkt.

Vårt landsdekkende apparat tilbyr komplette programmer for regelmessig service og vedlikehold. Slik sikrer vi maksimalt utbytte av profilinvesteringen.