Prosjektledelse


Et større skiltprosjekt er en seilas i farvann som kan by på ubehagelige overraskelser for den som ikke er kjent med forholdene. Gjennom vår kunnskap, omfattende erfaring og vårt lokale nettverk har vi den kompetanse som skal til for å lose et prosjekt trygt igjennom.

Vi kjenner lovverk og lokale bestemmelser, og vi vet hvilke hensyn som må tas for å unngå problemer som kan påføre oppdragsgiver tap av både tid og penger. Ingen i Norge sender inn flere byggemeldinger enn oss – vi har rutinene, og vi kjenner saksgangen.