Montering

Vi har et landsdekkende nettverk bestående av så vel våre egne som lokale, samarbeidende montasjeteam. Vi kan således utføre montasjeoppdrag over hele landet. Vi stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg til å oppfylle alle gjeldende lover og regler, legger vi lista så høyt som de av våre kunder som selv stiller de strengeste kravene.

Våre befaringer i forbindelse med oppdrag avslører utfordringer som ofte ikke vil være åpenbare for folk som mangler den unike erfaring og spesialkompetanse vi sitter inne med.