Lager / varemottak

Vi disponerer lagerplass som dels er selveid, dels eid av våre kunder. Vi holder oss med et lager av reservedeler for egen regning, for derved å kunne yte rask og best mulig service overfor våre kunder.

Vår lagerplass fungerer også som knutepunkt i logistikken for store prosjekter, og fører kontroll med den kunde-eide delen av lageret. Vi sørger for at rett vare er tilgjengelig til rett tid, og vi kontrollerer innkommende varer slik at eventuelle feil som måtte gå igjen, blir tatt hånd om før varen kanskje er spredt til ulike mottakere over hele landet.

Vårt lager er betjent med tanke på maksimal effektivitet i så vel mottak som utsendelse.