Visjon og verdier


VISJON


Quality at all levels

Gjennom vår kunnskap, våre rutiner og interne systemer vil vi sikre at våre medarbeidere gjennomfører våre prosjekter
* med høy faglig dyktighet
* i henhold til våre oppdragsgiveres spesifikasjoner og forventninger
* etter gjeldende lover og regler
* med høyt fokus på HMS

VERDIER


Proaktiv

Vi ligger i forkant gjennom et løsningsorientert, fleksibelt og kreativt arbeidsmiljø og kundesamarbeid.

Ambisiøs

Vi er nytenkende, og vi utfordrer etablerte sannheter.

Tilgjengelig

Vi er ikke bare tilgjengelige for våre kunder, vi er også åpne og imøtekommende.

Miljøbevisst

Vi tar ansvar for vårt miljø. Vi respekterer og bryr oss om hverandre.