Sign Consult Group

Sign Consult Group er en samarbeidsgruppe med mer enn 50 medarbeidere
og 60 installasjonsteam i Norden. Gruppen tilbyr prosjektering, befaring,
installasjon, service og vedlikehold av skiltprogram.  Selskapene disponerer
lagerfasiliteter som gjør oss i stand til også å håndtere logistikken tilpasset
de utfordringer hvert enkelt land kan by på.

Gjennom de nasjonale selskapene kan vi løse utfordringene i de ulike land,
både med hensyn til lovgivning, språk og infrastruktur.