HMS – helse, miljø og sikkerhet


Sign Consults medarbeidere og samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Vi ønsker at de i løpet av sin arbeidsdag ikke skal utsette seg selv eller andre for fare. Vi har et skarpt fokus på HMS, noe som står sentralt i vår hverdag. Gjennom våre daglige handlinger viser vi at vi forstår og kan håndtere risiko. Vi tar hensyn til miljøet gjennom avfallshåndtering, kildesortering og returavtaler. I april 2015 gjennomgikk vi tre dagers sikkerhetsrevisjon med Det Norske Veritas GL. Etter besøket ble vi sertifisert på vegne av ESSO Petroleum UK Ltd: "Achivement in the International Contractor Safety Rating System"